ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΥΡΩ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ E Ι Α Κ Η

----------------------------

Ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  με αφορμή τη σημερινή 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020  προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
Η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τόσο τις συνέπειες της κρίσης στη ζωή των πολιτών, στις υποδομές και στην κοινωνική συνοχή,  όσο και την αναπτυξιακή και επενδυτική υστέρηση όλων αυτών των ετών.
Με λανθασμένο τρόπο η χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής
Καλείται όμως παράλληλα, να αντιμετωπίσει την επιπλέον υστέρηση που προκάλεσε το γεγονός ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είχε εντελώς παράλογα συμπεριληφθεί στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, καθώς οι υπηρεσίες της Ένωσης είχαν χρησιμοποιήσει στατιστικά στοιχεία πριν την κρίση για την κατάταξη και χρηματοδότηση των Περιφερειών.
Αίτημα αύξησης πόρων
Θεωρούμε απαραίτητο τα 1,174 δισ. € που τελικά κατευθύνονται προς την Περιφέρεια Αττικής την περίοδο 2014-2020, να αυξηθούν σημαντικά την περίοδο 2021-2027 ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην νέα προσπάθεια που ξεκινάει στην Αττική.  Πιστεύουμε ότι η αύξηση των συνολικών πόρων που κατευθύνονται προς τη χώρα, αλλά και η μετάπτωση της Αττικής στις Περιφέρειες σε Μετάβαση θα βοηθήσει αυτή την επιδίωξη. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση αρκετό αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε πόρους που θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο με κριτήριο το ΑΕΠ αλλά και με άλλα κριτήρια:
Με το κριτήριο της διαχρονικής πορείας της ανταγωνιστικότητας της κάθε Περιφέρειας
Με το κριτήριο των επιπτώσεων από την κρίση στον κοινωνικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα. Με το κριτήριο επίσης, της πίεσης που δημιουργείται στις υποδομές από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Υποδομές στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της υποδοχής και ασφάλειας.
Επιδίωξή μας είναι να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από την Πολιτική Συνοχής, αλλά ταυτόχρονα να κινηθούμε με στοχευμένες προτάσεις για να διεκδικήσουμε πόρους τόσο από τις νέες πολιτικές της Ένωσης για το Άσυλο τη Μετανάστευση και την Ένταξη, την Εσωτερική Ασφάλεια και τη Διαχείριση Συνόρων και Θεωρήσεων, όσο και από την Εδαφική συνεργασία. 
Διαφωνούμε με το προγραμματισμό που εκπονήθηκε
Όμως, όσο και εάν η αναπτυξιακή αξιοποίηση των ευκαιριών του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί βασική επιλογή και επιδίωξη της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, ο προγραμματισμός που εκπονήθηκε για τη διαδικασία σχεδίασής του δε μπορεί να μας βρει σύμφωνους.
Η 1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης:  ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού που εκδόθηκε στις 6/6 δεν περιλαμβάνει καν τους νέους Περιφερειάρχες στον πίνακα των αποδεκτών. Εγώ έλαβα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο με την ιδιότητά του Προέδρου της ΚΕΔΕ.
Άραγε οι υπόλοιποι νεοεκλεγέντες Περιφερειάρχες γνωρίζουν τη συγκεκριμένη εγκύκλιο;
Τουλάχιστον άκομψο να μη γνωρίζουν οι νέοι περιφερειάρχες τι θα εφαρμόσουν στην περίοδο της θητείας τους
Δεν είναι τουλάχιστον άκομψο θεσμικά, να μην ενημερώνονται οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν σε λίγο τη διοίκηση των Περιφερειών για μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της θητείας τους;
Στην Εγκύκλιο ορθά αναγνωρίζεται ο ρόλος των Περιφερειών ως φορέων χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής καθώς σύμφωνα με αυτή η κάθε περιφέρεια πρέπει να συγκροτήσει  Ομάδα Χάραξης Σχεδιασμού Πολιτικών.
Όμως, αναθέτει στις απερχόμενες διοικήσεις των Περιφερειών να αποφασίσουν (μέχρι το τέλος Ιουνίου) για τις ομάδες σχεδιασμού και μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου να έχουν υποβάλει επίσημα τις προτάσεις τους για το νέο ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο (Εθνική Αρχή Συντονισμού).
Η εγκύκλιος ζητάει από τους απερχόμενους Περιφερειάρχες συγκεκριμένες ενέργειες:

  • Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού,
  • Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού (μελέτες, συνέδρια, ημερίδες),
  • Διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων

 
Όταν η πολιτική πρακτική δεκαετιών στην αυτοδιοίκηση, επιτάσσει οι απερχόμενες διοικήσεις να μην προχωρούν σε δράσεις και αποφάσεις εκτός της διεκπεραίωσης τρεχουσών υποχρεώσεων στο μεσοδιάστημα μέχρι την παράδοση  - παραλαβή στη νέα διοίκηση, έρχεται σήμερα η Εθνική Αρχή Συντονισμού να ζητήσει στις απερχόμενες διοικήσεις των Περιφερειών να σχεδιάσουν και άρα να δεσμεύσουν σε μεγάλο βαθμό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειάς τους για το διάστημα μέχρι το 2027.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ύπαρξη δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων απέναντι στις Κοινοτικές υπηρεσίες.
 
Διαφωνούμε με τη διαδικασία και ζητούμε παράταση για να συμμετέχουν οι νέοι περιφερειάρχες στις ομάδες σχεδιασμού
Δεν είναι δυνατόν όμως να συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία που αφήνει ουσιαστικά έξω από τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ αυτούς που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις πολιτικές του.
Ζητάμε, τόσο από τους εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού όσο και από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποφασίσουν μια παράταση τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε οι νέες διοικήσεις των περιφερειών να μπορέσουν να συμμετάσχουν παραγωγικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση,  ακόμα και αν η χρονική παράταση δεν είναι εφικτή, είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των νέων περιφερειακών διοικήσεων στις ομάδες σχεδιασμού, με θεσμικά ρητό τρόπο. Η υποχρεωτική εμπλοκή των νέων περιφερειακών διοικήσεων αλλά και ο τρόπος εμπλοκής τους στο σχεδιασμό, πρέπει να προκύψει ρητά με τροποποίηση της αρχικής εγκυκλίου.