ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΥΡΩ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ E Ι Α Κ Η

----------------------------

Ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  με αφορμή τη σημερινή 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020  προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
Η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τόσο τις συνέπειες της κρίσης στη ζωή των πολιτών, στις υποδομές και στην κοινωνική συνοχή,  όσο και την αναπτυξιακή και επενδυτική υστέρηση όλων αυτών των ετών.
Με λανθασμένο τρόπο η χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής
Καλείται όμως παράλληλα, να αντιμετωπίσει την επιπλέον υστέρηση που προκάλεσε το γεγονός ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είχε εντελώς παράλογα συμπεριληφθεί στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, καθώς οι υπηρεσίες της Ένωσης είχαν χρησιμοποιήσει στατιστικά στοιχεία πριν την κρίση για την κατάταξη και χρηματοδότηση των Περιφερειών.
Αίτημα αύξησης πόρων
Θεωρούμε απαραίτητο τα 1,174 δισ. € που τελικά κατευθύνονται προς την Περιφέρεια Αττικής την περίοδο 2014-2020, να αυξηθούν σημαντικά την περίοδο 2021-2027 ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην νέα προσπάθεια που ξεκινάει στην Αττική.  Πιστεύουμε ότι η αύξηση των συνολικών πόρων που κατευθύνονται προς τη χώρα, αλλά και η μετάπτωση της Αττικής στις Περιφέρειες σε Μετάβαση θα βοηθήσει αυτή την επιδίωξη. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση αρκετό αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε πόρους που θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο με κριτήριο το ΑΕΠ αλλά και με άλλα κριτήρια:
Με το κριτήριο της διαχρονικής πορείας της ανταγωνιστικότητας της κάθε Περιφέρειας
Με το κριτήριο των επιπτώσεων από την κρίση στον κοινωνικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα. Με το κριτήριο επίσης, της πίεσης που δημιουργείται στις υποδομές από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Υποδομές στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της υποδοχής και ασφάλειας.
Επιδίωξή μας είναι να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από την Πολιτική Συνοχής, αλλά ταυτόχρονα να κινηθούμε με στοχευμένες προτάσεις για να διεκδικήσουμε πόρους τόσο από τις νέες πολιτικές της Ένωσης για το Άσυλο τη Μετανάστευση και την Ένταξη, την Εσωτερική Ασφάλεια και τη Διαχείριση Συνόρων και Θεωρήσεων, όσο και από την Εδαφική συνεργασία. 
Διαφωνούμε με το προγραμματισμό που εκπονήθηκε
Όμως, όσο και εάν η αναπτυξιακή αξιοποίηση των ευκαιριών του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί βασική επιλογή και επιδίωξη της νέας διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, ο προγραμματισμός που εκπονήθηκε για τη διαδικασία σχεδίασής του δε μπορεί να μας βρει σύμφωνους.
Η 1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης:  ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού που εκδόθηκε στις 6/6 δεν περιλαμβάνει καν τους νέους Περιφερειάρχες στον πίνακα των αποδεκτών. Εγώ έλαβα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο με την ιδιότητά του Προέδρου της ΚΕΔΕ.
Άραγε οι υπόλοιποι νεοεκλεγέντες Περιφερειάρχες γνωρίζουν τη συγκεκριμένη εγκύκλιο;
Τουλάχιστον άκομψο να μη γνωρίζουν οι νέοι περιφερειάρχες τι θα εφαρμόσουν στην περίοδο της θητείας τους
Δεν είναι τουλάχιστον άκομψο θεσμικά, να μην ενημερώνονται οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν σε λίγο τη διοίκηση των Περιφερειών για μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της θητείας τους;
Στην Εγκύκλιο ορθά αναγνωρίζεται ο ρόλος των Περιφερειών ως φορέων χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής καθώς σύμφωνα με αυτή η κάθε περιφέρεια πρέπει να συγκροτήσει  Ομάδα Χάραξης Σχεδιασμού Πολιτικών.
Όμως, αναθέτει στις απερχόμενες διοικήσεις των Περιφερειών να αποφασίσουν (μέχρι το τέλος Ιουνίου) για τις ομάδες σχεδιασμού και μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου να έχουν υποβάλει επίσημα τις προτάσεις τους για το νέο ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο (Εθνική Αρχή Συντονισμού).
Η εγκύκλιος ζητάει από τους απερχόμενους Περιφερειάρχες συγκεκριμένες ενέργειες:

  • Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού,
  • Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού (μελέτες, συνέδρια, ημερίδες),
  • Διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων

 
Όταν η πολιτική πρακτική δεκαετιών στην αυτοδιοίκηση, επιτάσσει οι απερχόμενες διοικήσεις να μην προχωρούν σε δράσεις και αποφάσεις εκτός της διεκπεραίωσης τρεχουσών υποχρεώσεων στο μεσοδιάστημα μέχρι την παράδοση  - παραλαβή στη νέα διοίκηση, έρχεται σήμερα η Εθνική Αρχή Συντονισμού να ζητήσει στις απερχόμενες διοικήσεις των Περιφερειών να σχεδιάσουν και άρα να δεσμεύσουν σε μεγάλο βαθμό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειάς τους για το διάστημα μέχρι το 2027.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ύπαρξη δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων απέναντι στις Κοινοτικές υπηρεσίες.
 
Διαφωνούμε με τη διαδικασία και ζητούμε παράταση για να συμμετέχουν οι νέοι περιφερειάρχες στις ομάδες σχεδιασμού
Δεν είναι δυνατόν όμως να συμφωνήσουμε σε μια διαδικασία που αφήνει ουσιαστικά έξω από τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ αυτούς που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις πολιτικές του.
Ζητάμε, τόσο από τους εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού όσο και από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποφασίσουν μια παράταση τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε οι νέες διοικήσεις των περιφερειών να μπορέσουν να συμμετάσχουν παραγωγικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση,  ακόμα και αν η χρονική παράταση δεν είναι εφικτή, είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των νέων περιφερειακών διοικήσεων στις ομάδες σχεδιασμού, με θεσμικά ρητό τρόπο. Η υποχρεωτική εμπλοκή των νέων περιφερειακών διοικήσεων αλλά και ο τρόπος εμπλοκής τους στο σχεδιασμό, πρέπει να προκύψει ρητά με τροποποίηση της αρχικής εγκυκλίου.

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 19 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού της νησίδας της 27ης Επαρχιακής Οδού στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο τμήμα από την έξοδο Περαίας έως τη διασταύρωση Ρυσίου, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω εργασίες έχουν προγραμματιστεί από σήμερα Τετάρτη 19 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 9.00 π.μ.

Ήδη  έχει  γίνει  η  σχετική  συνεννόηση  με  τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  για  την  ασφαλέστερη  διεξαγωγή  της  κυκλοφορίας  στη  διάρκεια  των  εργασιών.

Στη σύσκεψη που συνεκάλεσε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου έτους 2019 που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία της Γ.Γ. Δημοσίας Τάξεως κας Σπυριδούλας Καλαντζή, του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κου Γιάννη Ταφύλλη, του Αρχηγού ΠΣ Αντιστράτηγου Βασίλειου Ματθαιόπουλου, του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων ΠΣ Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του Υπαρχηγού Υποστήριξης ΠΣ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, των Αντιπεριφερειαρχών Κεντρικού Τομέα και Ανατολικής Αττικής, κκ. Ερμίνας Κυπριανίδου και Πέτρου Φιλίππου, αντίστοιχα, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κος Χατζηπέρος αφού αρχικά ευχαρίστησε το Πυροσβεστικό Σώμα και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, ζήτησε την έγκαιρη στελέχωση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων της Π.Ε. Νήσων καθώς και την αύξηση της ετοιμότητας των οχημάτων. Το αίτημα αυτό είναι πάγιο λόγω των αποστάσεων των νησιών της Αττικής και της δυσχερούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και α) στο ζήτημα της έγκαιρης εκταμίευσης των πιστώσεων προς τους Δήμους για τα έργα πολιτικής προστασίας & β) έθεσε τα θέματα αρμοδιότητας και ελέγχου των έργων της πρόληψης των πυρκαγιών, όπως είναι η απομάκρυνση των κλαδεμάτων, οι καθαρισμοί των δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ιδιαίτερα δε, αναφέρθηκε στο πρόβλημα του νησιού του Αγκιστρίου με τα «ελεύθερα» campings και τα μέτρα που έχει αποφασιστεί να ληφθούν για την απομάκρυνση των campers.

 

Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πανέμορφο νησί του Αγκιστρίου με 85% δασοκάλυψη από πευκοδάσος, γίνεται κατά τους θερινούς μήνες πόλος έλξης και για τους ελεύθερους κατασκηνωτές που δημιουργούν ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και συνθήκες κινδύνου για εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές. Για την αποτροπή των παραπάνω συνθηκών έχει αποφασιστεί η λήψη των κάτωθι μέτρων:

  1. Συνεχής και λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατασκηνωτών για το τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές ποινές, με έντυπα φυλλάδια και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  2. Σύσταση μικτών κλιμακίων φύλαξης αποτελούμενων από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Δασαρχείο) με τον συντονισμό και την μέριμνα του Δήμου Αγκιστρίου.

  3. Απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής εντός του δάσους κατά τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  4. Αύξηση κονδυλίων για την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση από την αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

  5. Ενίσχυση προσωπικού του Αστυνομικού και Πυροσβεστικού Σταθμού Αγκιστρίου, καθώς και των αρμόδιων Λιμεναρχείων και Δασαρχείων.».

Βραβείο κοινού για δεύτερη φορά κέρδισε η ομάδα Χοροκίνησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με υπεύθυνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής την κα Άννα Κούτρα την Τρίτη 11 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Cosmogym που διεξήχθη στο Περιστέρι παρουσιάζοντας το πρόγραμμα “Το φως της ψυχής”. Η ομάδα Χοροκίνησης του Δήμου συμμετείχε στο Φεστιβάλ Cosmogym, το οποίο είναι ένα μη αγωνιστικό γεγονός κινητικής - καλλιτεχνικής έκφρασης από ομάδες ασκουμένων ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου και κοινωνικής προέλευσης. Αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό Φεστιβάλ και καθίσταται μία σημαντική επιδίωξη συμμετοχής για όσους αγαπούν τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκειά του παρουσιάζονται στο κοινό είδη άθλησης όπως ενόργανη, ρυθμική, ακροβατική, αεροβική, τραμπολίνο, μοντέρνος και κλασικός χορός, τζαζ, φολκλόρ, street dance, hip-hop, άλλοτε χωρίς συνοδεία μουσικής κι άλλοτε με συνήθη ή ασυνήθιστα όργανα. Από τις 10 έως και 17 Ιουνίου, κάθε ημέρα οι περίπου 8.500 αθλητές του Φεστιβάλ χωρισμένοι σε 8 διαφορετικές ζώνες παρουσίασαν προγράμματα σύνθεσης βασισμένα στις επιλογές τους. Το φετινό βραβείο κοινού που κέρδισε η ομάδα Χοροκίνησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου αφορά τη βράβευση για την 3η ζώνη διεξαγωγής και προέκυψε από την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού που βρισκόταν στον χώρο παρουσιάσεων, αλλά και από το κοινό που παρακολουθούσε σε απευθείας μετάδοση από το FOCUS WEB TV. Επόμενος στόχος για την ομάδα Χοροκίνησης του Δήμου είναι η κατάκτηση αντίστοιχων βραβείων στα Φεστιβάλ Κεφαλλονιάς, Θεσσαλονίκης, και Πρέβεζας, καθώς και στο Festival del Sol, International Gymnastics Festival, τον Ιούλιο του 2020 στο Ριτσιόνε της Ιταλίας.
Πληροφορίες : Διεύθυνση Αθλητισμού, Πέτρου Ράλλη & Θηβών, 18454, Νίκαια. Τηλ. 210 4933300, 210 4919139, 210 4906986 , Fax : 210 4903076 email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ημέρες και Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 21.00